Preview the website before going

Sugar Baby là gì?

Sugar Baby được viết tắt là “sgbb”. Đây là cách gọi dành cho những cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đặc biệt là có khả năng làm tình điêu luyện. Những cô gái này chấp nhận dùng những thứ sẵn có để đổi lấy những giá trị vật chất từ các đại gia, công tử… - được gọi là Sugar Daddy. Quan hệ giữa Sugar Daddy và Sugar Baby là mối quan hệ trao đổi lợi ích giữa hai bên. Các daddy sẽ cung cấp tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Đổi lại các cô gái trẻ sẽ đáp ứng về mặt tinh thần, tình cảm…

Go to the webpage

The referring site you are going to visit is not controlled by us, so please remember not to enter your private information unless you are sure this is not scam. Also be sure to access or download only from sites you trust and remember to always check the site's Terms & Privacy first.

Before access please be sure this is the address you want to go.

Check the box if you have read and agree to our Terms & Privacy.

Recent

FB Home